Node-Red MQTT

Wat leuk.

  • Een nodemcu 1.0 leest temperatuur met een 18b20
  • stuurt deze via MQTT naar de mosquitto broker op de Pi
  • Node-red op de Pi leest dit bericht en triggert een MQTT bericht
  • ook wordt de temperatuur op een dashboard weergegeven
  • Een tweede nodemcu ontvangt het bericht
  • bij ontvangst van het bericht knippert de led